trykmåler

Trykmåling er analysen af ​​en påtrykt kraft ved hjælp af en væske (væske eller gas) på en overflade. Tryk måles typisk i enheder af kraft pr. Enhed overfladeareal.

Der er udviklet mange teknikker til måling af tryk og vakuum. Instrumenter, der bruges til at måle og vise tryk i en integreret enhed kaldes trykmålere eller vakuummålere. Et manometer er et godt eksempel, da det bruger en kolonne af væske til både at måle og angive tryk. Ligeledes er den meget brugte Bourdon gauge en mekanisk enhed, som både måler og indikerer og er nok den mest kendte type måler.

En vakuummåler er et trykmåler, der bruges til at måle tryk, der er lavere end det omgivende atmosfæriske tryk, som er angivet som nulpunktet, i negative værdier (fx: -15 psig eller -760 mmHg svarer til det samlede vakuum). De fleste måler måler tryk i forhold til atmosfærisk tryk som nulpunktet, så denne form for læsning betegnes simpelthen som "målingstryk". Imidlertid er noget større end totalt vakuum teknisk en form for pres. For meget præcise aflæsninger, især ved meget lave tryk, kan en måler, der bruger totalt vakuum som nulpunkt, anvendes, hvilket giver trykaflæsning i absolut skala.